eMreža

E-mailinfo@emreza.ba / Telefon: +387 (0)64 444 888-8.
Adresa: Ante Babića 5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4302800080003, PDV broj: 302800080003
Broj računa: 3387 2022 7774 6049 kod UniCredit Bank d.d.