Agencija eMreža

E-mail: info@emreza.ba / Telefon: +387 (0)64 444 888-8.
Adresa: Hasana Sućeske 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4302800080003, Broj računa: 3387 2022 7774 6049 kod UniCredit Bank d.d.